NAPRAWY GWARANCYJNE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Prowadzimy naprawy gwarancyjne urządzeń firm: Mpw Med. Instruments, SciCan, Chirana, Stern Weber,

NAPRAWY i PRZEGLĄDY POGWARANCYJNE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Napraw pogwarancyjnych dokonujemy na wielu urządzeniach dostępnych na rynku:

  • Pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe
  • Aparaty EKG
  • Pulsoksymetry
  • Wirówki Laboratoryjne
  • Łaźnie wodne
  • Unity Stomatologiczne Chirana
  • Unity Stomatologiczne Stern Weber
  • Unity Stomatologiczne Anthos
  • Unity Stomatologiczne Castellini

ZGŁOSZENIE URZĄDZENIA DO NAPRAWY

Zgłoszenia napraw serwisowych urządzeń prosimy dokonywać  za pomocą formularza lub telefonicznie pod nr 501-555-484