Wszystkie przeglądy potwierdzamy na życzenie Zleceniodawcy wpisem do paszportu technicznego aparatu,wydaniem protokołu przeglądowego i naklejką na urządzeniu z oznaczeniem terminu następnego przeglądu.

Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62353 (Medyczne urządzenia elektryczne – Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych) wszystkie urządzenia medyczne połączone z siecią elektryczną podlegają testom bezpieczeństwa użytkowania w następujących przypadkach:

  • przed uruchomieniem
  • po przeprowadzeniu naprawy
  • w ramach przeglądów okresowych

 

Dzięki nam mogą Państwo dokonać przeglądów technicznych sprzętu medycznego, przeprowadzimy pełną konserwację urządzeń oraz wystawimy odpowiednie protokoły przeglądu.